About

COMMON SPACE
Images, Stories, Voices

SPAȚIUL COMUN
Imagini, narațiuni, voci

 Artists: Lera Kelemen, Gloria Luca, Liliana Mercioiu Popa, Ilinca Pop & Simona Constantin, Smaranda Ursuleanu
Curator: Zofia Cielatkowska
http://www.commonspaceweb.art

The word common suggests something that is usual, typical, very often unnoticed and at the same time something that is collective and shared. The research, the project and the exhibition COMMON SPACE — Images, Stories, Voices place women’s stories in space and time, by means of various historical and contemporary materials dedicated or connected to Romanian women. The project makes it possible to acknowledge and appreciate women’s unseen work and everyday activities. It gives the space for (her)story. COMMON SPACE is thus a pretext for the critical reflection on femininity and woman’s place in history and the present. The project has an open form and will be developed through the public’s contributions and ideas.

Cuvântul „comun” sugerează ceea ce este uzual, simplu, tipic, foarte adesea de neobservat și, în același timp, colectiv și împărtășit. Cercetarea, proiectul și expoziția „SPAȚIUL COMUN — Imagini, narațiuni, voci” oferă spațiu și timp narațiunilor propuse de femei, prin expunerea diverselor materiale istorice sau contemporane legate de femeile din România. Proiectul face posibile observarea și aprecierea muncii invizibile a femeilor și a activităților lor de zi cu zi. SPAȚIUL COMUN este un pretext pentru reflecția critică asupra feminității și a locului pe care îl ocupă femeia în istorie și în prezent. Proiectul are o natură procesuală și o structură bazată pe colaborare și deschidere, fiind dezvoltat prin contribuțiile și ideile publicului.

www.commonspaceweb.art

(detalii >>> Take Part!)