Artists / Artişti

1. Lera Kelemen

Lera Kelemen (1994) is an artist and researcher living and working in Timișoara, Romania. Her practice focuses on the relationship between space, image and functionality. Her research project disposition-A Practical Guide Toward Performing Space is based on the concept of usership, focusing on the body as a tool for functionalising space, looking at gestures and actions from a political point of view. With a background in graphics and literature, her practice includes small publications, performances, sound and multimedia works.

Lera Kelemen, artistă și cercetătoare, locuiește și profesează în Timișoara, România. Specializată în Literatură și Arte Vizuale, lucrările sale se concentrează pe transpunerea conținutului conceptual în spațiul fizic, apelând la design, sunet și imagine dinamică pentru a genera noi spații mici.

2. Gloria Luca

Gloria Luca(b. 1988) is an artist who lives and works in Iaşi, Romania. Since 2014, she has also been working as a collaborative duo (ANTICAMERA) together with Tudor Pătraşcu. She took part in several international Artist in Residence programs offered by KulturÖsterbotten (Finland), The Art Encounters Foundation (Romania) and KulturKontakt Austria (Vienna). Currently, Gloria is following the “Critical Images” post-master course at the Royal Institute of Art, Stockholm.

Gloria Luca (n. 1988) este o artistă care locuiește și profesează în Iaşi, Romania. Din 2014, lucrează în colaborare cu Tudor Pătraşcu (ANTICAMERA). A participat la mai multe programe internaționale de rezidență artistică, oferite de KulturÖsterbotten (Finlanda), Fundația Art Encounters (România) și KulturKontakt Austria (Viena). În prezent, Gloria urmează cursul post-universitar Critical Images, la Institutul Regal de Artă din Stockholm.

3. Smaranda Ursuleanu

Smaranda Ursuleanu (b. 1995) is a multimedia artist based in Iasi, Romania. Smaranda renders stereotypes and social taboos concerning identity and sexuality in subversive, usually feminist visual representations, multiplied and transposed in space through various techniques like painting, drawing, sculpture, photography, video art, installation, animation, digital collages.

Smaranda Ursuleanu (n. 1995) este o artistă multimedia din Iași, România. Smaranda redă stereotipuri și tabuuri sociale privitoare la identitate și sexualitate în ipostaze vizuale subversive, de obicei feministe, multiplicate și transpuse în spațiu prin tehnici diverse ca pictură, desen, sculptură, fotografie, artă video, instalație, animație sau colaj digital

4. Liliana Mercioiu Popa

Liliana Mercioiu Popa (b. 1975) lives and works in Timişoara (Romania). She uses the text in a manner of conceptual art and also other forms of expression such as painting, drawing, installation and photography. Her interests cover various aspects through her personal view of the macro- and micro-historical contexts. Her own becoming in relation to the development of the world, the historical evolution of social and cultural climate in which she lives, the balance of forces and determinations that create the identity of a community, of a social group or of an individual, are recurrent aspects in her art.

Liliana Mercioiu Popa (B. 1975) trăieşte şi lucrează în Timişoara (România). Ea utilizează textul într-o manieră conceptuală, exprimându-se şi în alte forme de expresie artistică precum: pictura, desenul, instalaţia şi fotografia. Preocupările sale acoperă un spectru larg de problematici din  prisma raportării personale la contextele -macro şi -micro istorice. Propria devenire în raport cu devenirea lumii, evoluţia istorică a climatului social şi cultural în care artista îşi trăieşte viaţa cotidiană, raportul de forţe şi determinări care crează identitatea unei comunităţi, a unui grup social sau a unui individ, toate sunt aspecte recurente în creaţia artistei.

5. Ilinca Pop&Simona Constantin

Ilinca Pop (1994) is an architect, associate editor of the Arhitext Magazine and Z9 Magazine and research fellow in the Urban Education Live Project developed in Bucharest by A.T.U. (2018).She is particularly interested in cultural heritage and design anthropology. Since September 2017, she is involved in managing the 3rd Bucharest East-Centric Triennale organized by the Arhitext Design Foundation.

Simona Constantin (1993) is a film director and visual artist – crafting multidisciplinary works together with artists from different disciplines. ‘I generally centre my works around characters with a strong distinctive vision of the world, who have to face and fight their societal image and impose themselves out there. To a smaller or bigger extent, I believe every person is a minority.

Ilinca Pop (n. 1994) este arhitect, redactor asociat al revistelor Arhitext și Z9 și cercetător în cadrul proiectului Urban Education Live, desfășurat în București de Asociația pentru Tranziție Urbană — A.T.U. (2018). O interesează în mod deosebit patrimoniul cultural și antropologia design-ului. Din septembrie 2017 este implicată în cea de-a Treia Trienală de Arhitectură East-Centric din București, organizată de Fundația Arhitext Design.

Simona Constantin (n. 1993) este regizor de film și artist vizual, creând lucrări multidisciplinare în colaborare cu artiști aparținând unor discipline diferite. „În general, lucrările mele gravitează în jurul unor personaje cu viziune temeinică, distinctă asupra lumii, care trebuie să se confrunte și să lupte cu imaginea lor din societate și să se impună în cadrul acesteia. Cred că, în măsură mai mare sau mai mică, orice persoană este o minoritate.”