Projects

Short descriptions of each project.
Click for the selected project/artist in order to read more and see the photos.

Go to the exhibition plan

The Common Room
The Common Room is the first space of the exhibition, which serves as a place for workshops, a reading room (minimal library), and an area to sit down and relax.

Camera comună
Camera comună este primul spațiu expozițional, servind drept incintă pentru ateliere, sală de lectură (bibliotecă minimală) și zonă de relaxare.


1.

Lera Kelemen, femeia1nouă76, print, 2018

femeia1nouă76 is a research project consisting of a user-friendly blog and a common room for textual interaction, both using textual and visual content from the 1976 edition of Femeia (The Woman) Almanac. The blog is a digital documentation of the almanac, focusing mainly on its visual dynamics. The common room is a textual environment that functions by selecting fragments of text from the almanac and reframing them under a minimalistic design, in order to draw attention to the content itself as a structural linguistic unit. The language is a reflection of the collective mindset affected by certain political and social systems.

femeia1nouă76 este un proiect de cercetare alcătuit dintr-un blog deschis utilizatorilor și o cameră comună pentru interacțiune textuală, ambele folosind conținut vizual și textual selectat din ediția din 1976 a almanahului „Femeia”. Blogul este o documentare digitală a almanahului și se concentrează pe dinamica sa vizuală. Camera comună este un mediu textual care funcționează prin selectarea unor fragmente din almanah și expunerea lor sub o formă minimalistă, astfel încât să atragă atenția strict asupra conținutului ca unitate lingvistică structurală. Limbajul reflectă mentalul colectiv influențat de anumite sisteme politico-sociale.

>>>>Read more about femeia1nouă76

femeia1976_Lera_Keleman3
Lera Kelemen, femeia1nouă76

2.

Gloria Luca, The Heart Is a Lonely Hunter, room installation, photo enlarger, red light, various photographs, personal documents, and objects, 2011.

The piece The Heart Is a Lonely Hunter is a re-adaptation of the first version that Gloria Luca exhibited in 2011, and is related to the re-subjectivation of the author’s generation – a generation marked by labour migration and precarious living conditions. In this work, Luca tells the story of her mother’s emigration to Spain in 2002, where she wanted to earn money to pay for her children’s education. The title of the work quotes the novel with the same title by Carson McCullers, in which the central figure is a deaf person, and is used to express her own long-time incapacity to talk about her experience of loneliness and absence.

Lucrarea Inima este un vânător singuratic este o adaptare a primei versiuni expuse de Gloria Luca în 2011, fiind pusă în legătură cu re-subiectivarea generației autoarei — o generație marcată de migrația forței de muncă și condiții de trai precare. În această lucrare, Luca spune povestea mamei sale care, în 2002, a emigrat în Spania, unde a dorit să câștige bani pentru a plăti educația copiilor săi. Titlul lucrării este cel al romanului eponim de Carson McCullers, a cărui eroină suferă de surditate, și exprimă propria ei incapacitate de a vorbi despre experiența singurătății și a absenței.
>>>Read more about The Heart Is a Lonely Hunter

3.

Smaranda Ursuleanu, Sunday, video, 13’33”, 2018

Sunday is a series of two short videos recreating an environmental portrait of Romanian women in the context of emigration, solitude, reunion, relationship dynamics, concerns and self care through the lens of my mother/grandmother’s experiences. The first video, 1st Sunday, documents my grandmother in her kitchen getting a permanent by my mother. The second video, 2nd Sunday, documents my mother in a beauty salon, getting a new haircut, but still styling her hair by herself at home.

Duminică este o succesiune de două scurte filme ce recreează portretul româncelor în contextul emigrării, solitudinii, reuniunii, relațiilor dinamice, preocupărilor și îngrijirii personale, prin prisma experiențelor mamei/bunicii mele. Prima duminică o arată pe bunica în bucătărie, unde mama îi face părul ondulat permanent. A doua duminică o prezintă pe mama într-un salon de înfrumusețare, unde i se face o coafură nouă, însă aranjându-și singură părul acasă.
>>>Read more about the Sunday (2018) by Smaranda Ursulenau

SmarandaUrsulenau_Sunday_still 3
Smaranda Ursulenau, Stills from 1nd Sunday video, Sunday video series, 2018

4.

Liliana Mercioiu Popa, LIVING QUARTERS, series of assemblages, recovered wall fragments, furniture and family photo frames, 150×100 cm, 2018

This ensemble of works is a symbolic reconstruction of the vibe of certain rooms within the living quarters – the dining rooms and the kitchen, using a repertoire of recovered materials that were part of such settings. These are the spaces where family members spend time together; as a rule, they bear the mark of a woman’s involvement and devotion, through activities which many times go without being visible or quantified as social contributions.

Acest ansamblu de lucrări reconstruieşte simbolic atmosfera din anumite încăperi ale spațiilor de locuit — sufrageria și bucătăria, utilizând un repertoriu de materiale recuperate, care au făcut parte din asemenea medii. Acestea sunt spațiile în care membrii familiei își petrec timpul împreună; de obicei, ele poartă amprenta implicării și devotamentului unei femei, prin activităţi care, de multe ori, rămân invizibile ca aport social.
>>>Read more about the work by Liliana Mercioiu Popa

Liliana Mercioiu Popa, LIVING QUARTERS, series of assemblages, recovered wall fragments, furniture and family photo frames, 150×100 cm, 2018

5. 

Ilinca Pop&Simona Constantin, Home?!, Series of Postcards, 2018
Being in our 20’s, intrigued by the fact that thinking of home triggers an abstract negotiation between the childhood house and the home that one is building in an adult life, we have decided to engage in an informal research looking for personal definitions of ‘home’. Through simple talks with different people, we are looking for an answer to the question: does ‘home’ exist rather in one’s mind or in a physical world? We started the project last summer in a small Romanian village (Viișoara) and we are planning to visit other rural and urban, physical or inner ‘homes’. Meet us soon in the gallery space!

La cei peste 20 de ani ai noștri, intrigate de faptul că, atunci când gândurile îți fug acasă, se declanșează o negociere abstractă între casa copilăriei și cea pe care o construiești la maturitate, ne-am hotărât să facem o cercetare neconvențională, căutând definiții personale ale ideii de „acasă”. Prin simple discuții cu oameni diferiți, căutăm un răspuns la întrebarea: „acasă” există în mintea noastră sau într-o lume fizică? Am început proiectul vara trecută, într-un sătuc românesc (Viișoara), și plănuim să vizităm și alte locuri considerate ca fiind „acasă”, rurale, urbane sau lăuntrice. Ne vedem în curând la galerie!

>>>Read more about the work by Ilinca Pop&Simona Constantin