TAKE PART! // IMPLICĂ-TE !

You matter

Versiunea română ↓↓↓

If you think that the subject of the project is close to your thinking and you would like to contribute to our web page/blog/exhibition, please write to us!

Dacă credeți că tema proiectului se apropie de modul dumneavoastră de gândire și doriți să contribuiți la pagina/blogul/expoziția noastră, vă rugăm să ne scrieți:

What kind of contribution we are interested in for the web page/blog/exhibition?

Ce fel de contribuții ne interesează pentru pagina/blogul/expoziția noastră?

 1. Names and stories of women in Romanian history (particularly art) important for national culture, especially the ones who are not well known.
  2. Personal memories, stories, objects, songs etc. connected to women. These might be songs sung by grandma (MP3 file), a tablecloth embroidered by your aunt, or other things which you think might be important to share (photo).
  3. Texts suggestions. What texts are important from the point of view of women in Romanian history or nowadays? Texts that are empowering. Texts that tell various stories. Let us know if you think you have a text written by yourself or you would like to suggest a piece of poetry, literature, letter, or a diary etc. (Read also about THE COMMON ROOM).
  4. What does home mean to you? Please write to us! (This question is connected with the project of Ilinca Pop & Simona Constantin >>>> read more)
 2. Numele și povestea femeilor din istoria României (în special din domeniul artelor) relevante pentru cultura națională, mai ales cele mai puțin cunoscute.
 3. Amintiri, istorisiri, obiecte personale, cântece etc. în legătură cu femei. Acestea pot fi cântece interpretate de bunica dumneavoastră (fișier MP3), o față de masă brodată de mătușa dumneavoastră sau alte lucruri care credeți că e important să fie împărtășite (fotografie).
 4. Sugestii de texte. Ce texte sunt importante din punctul de vedere al femeilor în istoria României sau în prezent? Texte care insuflă încredere. Texte care conțin diverse povești. Spuneți-ne dacă credeți că aveți un astfel de text scris de dumneavoastră sau dacă doriți să ne sugerați o poezie, o proză, o scrisoare, un jurnal etc. (Citiți și despre CAMERA COMUNĂ).
 5. Ce înseamnă „acasă” pentru dumneavoastră? Vă rugăm să ne scrieți! (Această întrebare este legată de proiectul Ilincăi Pop & Simonei Constantin >>>> citește mai departe.)

CONTACT: artencounters2018@gmail.com

ENG / Users sending us materials for the section “Take Part” (IMAGES/STORIES/VOICES) at https://commonspaceweb.art/ thereby consent that they have the copyrights to the content they sent such as text, images etc. The Art Encounters shall not be held liable, directly or indirectly, for any copyright infringement in connection with the content available on or through this website. The curator of the project and Art Encounters Foundation operate a selection of the materials according to the curatorial statement and the ideas and mission of the project, but cannot be held responsible for the accuracy of the material provided by the people taking part in this project and neither for content provided through links to websites operated by third parties and which might upload content considered to be offensive.
RO / Utilizatorii care ne trimit materiale pentru secțiunea ”IMPLICĂ-TE” (IMAGES/STORIES/VOICES) la https://commonspaceweb.art/ consimt prin aceasta că dețin drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului pe care îl trimit, cum ar fi text, imagini, etc. Fundația Art Encounters nu poate fi trasă la răspundere, în mod direct sau indirect, pentru orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu materialele disponibile pe sau prin acest website. Curatorul proiectului și Fundația Art Encounters operează o selecție a materialelor conform conceptului curatorial, ideilor și misiunii promovate de către acest proiect, dar nu pot fi trași la răspundere pentru acuratețea materialului primit de la persoanele care contribuie în acest proiect și nici pentru conținut livrat prin intermediul accesului prin linkuri către website-uri operate de terți și care pot conține materiale ce pot fi considerate ofensatoare.